Usługi

Fiat iustitia, et pereat mundus Niech ginie świat, byleby działa się sprawiedliwość.

   Nasza Kancelaria zajmuje się rozwiązywaniem Państwa problemów prawnych z zachowaniem indywidualnego podejścia do każdego problemu, w celu wypracowania jak najlepszej drogi zmierzajacej do osiągnięcia satysfakcjonujacego rezultatu.

  Nasza Kancelaria swoją renomę i marke na rynku buduje w oparciu o wysoki standard świadczonych usług oraz dobre zrozumienie istoty potrzeb naszych Klientów.

Proponowana Państwu obsługa prawna obejmuje:

- gruntowną i rzetelną analizę dokumentacji,

- przeprowadzenie wszechstronnej analizy sytuacji pranwej,

- przygotowaniem opinii prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo,

- przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem przedstawionych do analizy kontraktów,

- reprezentowaniem Klientów na wszystkich etapach postępowania ugodowego, arbitrażowego i     

  mediacyjnego,

- wspieraniem Klienta w procesie negocjacji,

- zastępstwo procesowe Klienta w sądzie,

- reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi i samorządowymi,

- przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,

- na życzenie Klienta dojazd do jego siedziby, bądź miejsca zamieszkania,


Kancelaria Prawna ASTREA - to Twoja skuteczna ochrona prawna ! Bo z nami prawo jest po Twojej stronie !