Wynagrodzenie

   Wynagrodzenie za usługi świadczone przez naszą Kancelarię w zakresie obsługi prawnej jest ustalane  indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu, rodzaju i stopnia skomplikowania problemu prawnego oraz niezbędnego nakładu pracy.


   Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

§ System wynagrodzenia indywidualnego

   - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;


§ System wynagrodzenia ryczałtowego

   - stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona    

     stawką miesięczną;


Podstawę rozliczenia spraw procesowych stanowi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. Nr 163 poz. 1348 z późn. zmianami).


Kancelaria Prawna ASTREA - to Twoja skuteczna ochrona prawna ! Bo z nami prawo jest po Twojej stronie !